AĞIR VASITA TECRÜBE SÜRÜCÜSÜ (SEVİYE 5)

 AĞIR VASITA TECRÜBE SÜRÜCÜSÜ (SEVİYE 5) ULUSAL YETERLİLİĞİ

Kod Seviye Yer
11UY0004-5 Seviye (5) Rehber Akademi BAŞVURU YAP
1 YETERLİLİĞİN ADI Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü Seviye 5
2 REFERANS KODU 11UY0004-5
3 SEVİYE 5
4 ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ ISCO 08: 8211
5 TÜR
6 KREDİ DEĞERİ
7 A)YAYIN TARİHİ 22/03/2011
B)REVİZYON NO Rev. No. 03
Tadil No: 01
C)REVİZYON TARİHİ 03 No’lu Revizyon: 28/02/2018-2018/28
01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
8 AMAÇ Otomotiv sektöründe, üretimi ve montajı yapılmış
çeşitli türden ağır vasıtaların, havalı fren sistemi,
debriyaj sistemi, mekanik – hidrolik direksiyon
sistemi, hidrolik-pnömatik sistemler, yakıt
sistemlerinin, aşırı doldurma sistemi, aktarma
organlarının, viraj savurma durumunun kontrolleri ve
deneme sürüşlerini gerçekleştirecek nitelikli personel
arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve
nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi
ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
•Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi,
beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
•Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki
yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
•Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme
kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
9 YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I 09UMS0014-5 Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü (Seviye 5)
10 YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I
11 YETERLİLİĞİN YAPISI
11-a) Zorunlu Birimler 11UY0004-5/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
11UY0004-5/A2: İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri
11UY0004-5/A3: Tecrübe Sürüşü İşlemleri
11-b) Seçmeli Birimler 11UY0004-5/B1: Sürüş Dışı Test İşlemleri
11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gereklidir.
12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar
birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için
birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve
performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak
her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin
birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması
gerekmektedir.
13 BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
14 GÖZETİM SIKLIĞI
15 BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge
sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan
yöntemlerden en az biri kullanılarak
değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi süresi içerisinde
toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca
ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet
dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme,
fatura, portfolyo, vb.) sunmak. Yeterlilik
kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için
tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1)
başarılı olmak.
Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların
belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır