Sıhhi Tesisatçı – Endüstriyel Boru Montajcısı Belgesi (11UY0013-3)

11UY0013-3 Endüstriyel Boru Montajcısı- Sıhhi Tesisatçı

PROGRAMIN ADI

11UY0013-3 Endüstriyel Boru Montajcısı Personel Belgelendirme (17024) Mesleki Yeterlilik.

PROGRAMIN AMACI

11UY0013-3 Endüstriyel Boru Montajcısı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak sınav ile yeterliliğini ölçümlendirmeyi amaçlamaktadır.

SINAV İÇERİĞİ

11UY0023–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

11UY0013-3 A2 Endüstriyel Boru Montajcılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

  • Teorik Sınav ( T1; A1+A2 )
  • Performansa Dayalı Sınav ( P1; A1+A2 )

Sınavda yalnızca doğru sayısı dikkate alınır. Boş ya da yanlış cevaplar değerlendirmeye alınmaz ve her soru eşit ağırlıktadır.

Adaylar sınav alanına gelirken kimliklerini yanlarında bulundurmalıdır.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Başvuru için Herhangi bir şart aranmamaktadır.

BAŞVURU EVRAKLARI

  • Kimlik fotokopisi(leri);
  • Daha önce aldığı sertifikaların fotokopisi (varsa)
  • Aday Başvuru Formu
  • Ücret dekontu

SINAV ÜCRETİ

Sınav Ücreti Yetkilendirilmiş Kurumlar arasında farklılık gösterse de (950-1150 TL) Teşvikli olduğu için başarılı olunması halinde Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından geri iade edilmektedir.

1 yıl içerisinde 3 Sınav hakkı adaylara tanınmıştır.

BAŞARI NOTU

A1 ve A2 Teorik Sınav: Sınavdan en az %60 başarı sağlanmalıdır.

A1 ve A2 Performansa Dayalı Sınav: Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Toplu kayıt işlemleriniz ve detaylı bilgi için, lütfen 0552 595 48 40 yada whatsapp dan iletişime geçiniz.

Bu yeterlilik Endüstriyel Boru Montajcısı (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve meslekte kalitenin artırılması için;
* Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
* Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
* Eğitim sistemine yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yeterliliğin Yapısı

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma

Mekanik Boru Tesisatı İmalatı

Endüstriyel Boru Montajı